top of page

KARİYER DANIŞMANLIĞI

Kariyer danışmanlığı, bireylerin kariyerlerini planlama, yönetme ve geliştirme süreçlerine rehberlik eden bir hizmettir. Kariyer danışmanları, bireylerin ilgi, yetenek, değerler ve hedeflerini anlamak, bu bilgileri kullanarak uygun kariyer seçenekleri sunmak ve kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışırlar. İşte kariyer danışmanlarının genellikle yaptığı şeyler:

 

1. **Kariyer Analizi ve Değerlendirme:** Bireylerle yapılan görüşmeler, testler ve değerlendirmeler aracılığıyla kişisel özellikleri, becerileri, değerleri ve ilgi alanlarını belirlemek.

 

2. **Kariyer Hedefleri Belirleme:** Bireylerin kısa vadeli ve uzun vadeli kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olma.

 

3. **Eğitim ve Beceri Geliştirme:** İhtiyaç duyulan eğitim ve becerileri belirleme ve bireylere bu konuda rehberlik etme.

 

4. **İş Pazarı Araştırması:** Mevcut iş pazarı hakkında bilgi sağlama, sektörel trendleri analiz etme ve bireylerin beceri setlerine uygun kariyer fırsatları konusunda yönlendirme.

 

5. **Özgeçmiş ve Mülakat Hazırlığı:** Bireylerin etkili bir özgeçmiş oluşturmasına ve mülakat süreçlerine hazırlanmasına yardımcı olma.

 

6. **İş Değişikliği ve Geçiş Yönetimi:** İş değişikliği veya kariyer geçiş süreçlerinde bireylere destek sağlama.

 

7. **Stres ve Kariyerle İlgili Sorunların Yönetimi:** İşle ilgili stres, memnuniyetsizlik veya diğer kariyerle ilgili sorunlarla başa çıkma konusunda yardımcı olma.

 

8. **Girişimcilik ve Kariyer Planlama:** Kariyer danışmanları, girişimcilik ve kendi işini kurma konusunda ilgili bireylere rehberlik edebilir.

 

Kariyer danışmanları genellikle bireylerle bireysel görüşmeler yaparlar, test ve değerlendirme araçları kullanabilirler ve genel olarak bireyin kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak stratejiler geliştirirler. Kariyer danışmanları, bireylerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarına ve tatmin edici bir kariyere sahip olmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

bottom of page